Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009

 • Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009
 • Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009

Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009Giá cũ: 190.000đ
Giá: 170.000đ
Số lượng


Mô tả

Loại pin hỗ trợ: Panasonic S009E, Panasonic BCF10 Dùng cho các dòng máy: Panasonic Lumix DMC-F2, DMC-F3, DMC-FH1, DMC-FH3, DMC-FH20, DMC-FS4, DMC-FX40, DMC-TS1, DMC-TS2...

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1


Chi tiết sản phẩm

Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009

Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009

 

Thông tin Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009

Input: AC 100V-240V 50/60Hz max:150mAh
Output: Voltage DC 4.2V(8.4V)    600mAh
Dimention:  8.5*4.7*3.8cm
Color: Black
Loại pin hỗ trợ: Panasonic S009E, Panasonic DMW-BCF10E, CGA-S/106C

Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009

Các dòng máy tương thích với Sạc cho pin Panasonic BCF10E S009:

 • Lumix DMC-FT1
 • Lumix DMC-F2
 • Lumix DMC-F3
 • Lumix DMC-FP8
 • Lumix DMC-FS10
 • Lumix DMC-FS62
 • Lumix DMC-FX580
 • Lumix DMC-FX60
 • Lumix DMC-FX65
 • Lumix DMC-F3K
 • Lumix DMC-F3P
 • Lumix DMC-F3S
 • Lumix DMC-FH1
 • Lumix DMC-FH20
 • Lumix DMC-FH22
 • Lumix DMC-FH3
 • Lumix DMC-FP8A
 • Lumix DMC-FP8G
 • Lumix DMC-FP8K
 • Lumix DMC-FP8N
 • Lumix DMC-FP8P
 • Lumix DMC-FP8R
 • Lumix DMC-FP8S
 • Lumix DMC-FP8V
 • Lumix DMC-FS11
 • Lumix DMC-FS12
 • Lumix DMC-FS15
 • Lumix DMC-FS25
 • Lumix DMC-FS30
 • Lumix DMC-FS33
 • Lumix DMC-FS4
 • Lumix DMC-FS42
 • Lumix DMC-FS6
 • Lumix DMC-FS7
 • Lumix DMC-FT1
 • Lumix DMC-FT2
 • Lumix DMC-FT2A
 • Lumix DMC-FT2D
 • Lumix DMC-FT2S
 • Lumix DMC-FX40
 • Lumix DMC-FX48
 • Lumix DMC-FX500
 • Lumix DMC-FX550
 • Lumix DMC-FX60A
 • Lumix DMC-FX60K
 • Lumix DMC-FX60N
 • Lumix DMC-FX60P
 • Lumix DMC-FX60S
 • Lumix DMC-FX60V
 • Lumix DMC-FX65A
 • Lumix DMC-FX65K
 • Lumix DMC-FX65N
 • Lumix DMC-FX65P
 • Lumix DMC-FX65S
 • Lumix DMC-FX65V
 • Lumix DMC-FX6
 • Lumix DMC-FS4

Sản phẩm xem thêm