Thông tin giao dịch chuyển khoản

Quý khách hàng có thể đến ngân hàng, máy ATM, hoặc internet banking để chuyển khoản cho Shop Tiện Dụng theo tài khoản ngân hàng dưới đây:

Thông tin giao dịch chuyển khoản

Ngân hàng Techcombank:

Tên chủ TK: Ngô Sĩ Kiến Quốc

Số TK: 19022 43266 3013

Techcombank Trường Chinh

 

*Lưu ý: Sau khi chuyển khoản xong, quý khách vui lòng gọi vào SĐT: 0981.907.837 để thông báo cho ShopTienDung.Com quý khách đã chuyển tiền nhằm phục vụ cho việc xử lý đơn hàng nhanh cho quý khách.


Bài viết xem thêm